Algemene voorwaarden

Hier volgt een overzicht van de prijzen van de hairextensions. Altijd de laagste prijs van Hoorn en omgeving!

Verkrijgbaar in de texturen: Straight, Slight wavy, Body wavy en (Tight) Curly.

Merk Originl Socap Lengte Aantal Prijs
Socap stijl 30 cm 25 €   55,00
Socap stijl 30 cm 50 €   88,00
Socap stijl 30 cm 75 € 135,00
Socap stijl 30 cm 100 € 169,00
Socap stijl 30 cm 125 € 213,00
Socap stijl 30 cm 150 € 260,00
Merk Original Socap Lengte Aantal Prijs
Socap stijl 40 cm 25 €   65,00
Socap stijl 40 cm 50 €   96,00
Socap stijl 40 cm 75 € 144,00
Socap stijl 40 cm 100 € 185,00
Socap stijl 40 cm 125 € 233,00
Socap stijl 40 cm 150 € 287,00
Merk Original Socap Lengte Aantal Prijs
Socap stijl 50 cm 25 €  75,00
Socap stijl 50 cm 50 € 115,00
Socap stijl 50 cm 75 € 159,00
Socap stijl 50 cm 100 € 225,00
Socap stijl 50 cm 125 € 265,00
Socap stijl 50 cm 150 € 305,00
Merk Original Socap Lengte Aantal Prijs
Socap stijl 60 cm 25 € 95,00
Socap stijl 60 cm 50 € 140,00
Socap stijl 60 cm 75 € 199,00
Socap stijl 60 cm 100 € 255,00
Socap stijl 60 cm 125 € 325,00
Socap stijl 60 cm 150 € 370,00
Merk Indian Gold Lengte Aantal Prijs
Indian Gold 30 cm 25 € 74,00
Indian Gold 30 cm 50 € 152,00
Indian Gold 30 cm 75 € 229,00
Indian Gold 30 cm 100 € 309,00
Indian Gold 30 cm 125 € 389,00
Indian Gold 30 cm 150 € 462,00
Merk Indian Gold Lengte Aantal Prijs
Indian Gold 40 cm 25 € 79,00
Indian Gold 40 cm 50 € 162,00
Indian Gold 40 cm 75 € 245,00
Indian Gold 40 cm 100 € 325,00
Indian Gold 40 cm 125 € 408,00


Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten.

Na de behandeling dient er direct contact te worden betaald. Het verzorgingsadvies maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.

Hairextensions kunnen bij verkeerde verzorging of te lange draagtijd, schadelijk zijn voor uw eigen haar. Leef het verzorgingsadvies goed na en laat uw hairextensions niet langer dan 4 maanden zitten.

Indien het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd is Secondhair Hoorn niet aansprakelijk voor schade aan het eigen haar dan wel aan de hairextensions.

Indien u uw hairextensions zelf heeft verwijderd dan wel door een derde heeft laten verwijderen is Secondhair Hoorn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw eigen haar tengevolge van deze verwijdering of aan de schade aan de hairextensions. Alleen wanneer u de eventueel uitgevallen plukjes bewaard en meeneemt naar Secondhair Hoorn, heeft u garantie.

De garantie op hairextensions geldt alleen indien u de uitgevallen plukken door Secondhair Hoorn laat terugplaatsen. Kosten van derden ter zake van het terugplaatsen dan wel het plaatsen van nieuwe hairextensions door een derde of wijzigende en/of aanvullende behandelingen van uzelf of een derde worden aldus niet vergoed.

Indien blijkt dat sprake is van klachten of enige schade aan uw eigen haar dan wel aan de hairextensions dient u te allen tijde direct contact op te nemen met Secondhair Hoorn. Secondhair Hoorn zal in dit geval proberen de schade aan uw eigen haar dan wel aan de hairextensions te beperken.

Op het moment dat een derde uw hairextensions heeft behandeld dan wel heeft verwijderd vervalt de verleende garantie en is Secondhair Hoorn niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan uw eigen haar dan wel aan de hairextensions.

Secondhair Hoorn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door een verstoorde hormoonhuishouding, medicijngebruik, stress, zwangerschap, operatieve ingreep, allergische reacties dan wel andere omstandigheden welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van uw eigen haar.

Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van de vestiging van Secondhair Hoorn alwaar de overeenkomst is gesloten, is de rechter die bevoegdheid toekomt ter zake van geschillen welke uit de overeenkomst voortvloeien.

Het kopiëren, dan wel gedeeltelijk kopiëren, van het verzorgingsadvies, de algemene voorwaarden, de internet- en marketingteksten en de concepten van Secondhair Hoorn, is niet toegestaan tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven.